Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eiropas brīvprātīgais darbs

KAS ir Eiropas brīvprātīgais darbs?

Tā ir Eiropas Savienības finansēta programma jauniešiem, oficiālais nosaukums - Eiropas Solidaritātes korpuss (ESK). Brīvprātīgais darbs ir tikai viena no iespējām, ko piedāvā šī programma.

Programmas mērķis ir stiprināt solidaritāti un demokrātiju Eiropā un ārpus tās, risināt sociālās un humānās palīdzības izaicinājumus, īpaši sekmējot sociālo iekļaušanu.

Jauniešiem brīvprātīgais darbs ir iespēja dzīvot citā valstī, iepazīt jaunas kultūras, palīdzēt vietējām organizācijām un kopienai, iegūt jaunas prasmes un zināšanas.

KĀ tas darbojas?

Dažādas organizācijas Eiropā un partnervalstīs meklē brīvprātīgos jauniešus, kas varētu palīdzēt tām ikdienas darbībā vai īpašos projektos.

ESK brīvprātīgajā darbā var doties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

Programma piedāvā divu veidu brīvprātīgo darbu:

  • Individuālais brīvprātīgais darbs (2 mēneši līdz 12 mēneši / 2 nedēļas līdz 12 mēneši, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām)
  • Grupu brīvprātīgais darbs (2 nedēļas līdz 2 mēneši)

Atceries! Individuālā brīvprātīgā darba aktivitātē jaunietis var piedalīties vienu reizi dzīvē. Ja pirmā brīvprātīgā darba reize programmā “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” nav bijusi ilgāka par 2 mēnešiem, īpaši pamatotos gadījumos brīvprātīgo darbu var veikt atkārtoti starptautiskā līmenī, kopumā nepārsniedzot 14 mēnešus.

Brīvprātīgā darba ietvaros jauniešiem tiek apmaksāts: ceļš uz mītnes valsti (lidojums, vilciens u.c.), ēdināšana, dzīvošana, transports darba ietvaros, veselības apdrošināšana, kā arī tiek izmaksāta ikmēneša kabatas nauda (4-8 eur dienā, atkarībā no valsts).

Par jaunieti atbildīga ir nosūtošā organizācija (no Latvijas) un uzņemošā organizācija (valstī, uz kuru jaunietis dodas). Nosūtošā organizācija palīdz jaunietim sagatavoties, izskaidro dažādas formalitātes un tml., savukārt uzņemošajā organizācijā jaunietis darbojas, īsteno aktivitātes utt.

Kur atrast nosūtošo organizāciju? Viena kopīga saraksta nav, tāpēc būs jāpameklē. Latvijā tādas ir "Esi Labs!", "Klubs Māja", "Baltijas reģionālais fonds" u.c.

KAS notiek brīvprātīgajā darbā?

Veicamie pienākumi atkarīgi no organizācijas/projekta, kuru izvēlēsies. Piemēram, jauniešu centrā tiek rīkotas aktivitātes vietējiem jauniešiem; ekociematā ir veicami dažādi dārza darbi; dzīvnieku patversmēs vai zoo var palīdzēt dzīvniekiem; sociālajā centrā jānodrošina atbalsts senioriem vai cilvēkiem ar kustību traucējumiem un tml.

Tēmas un organizācijas, kurās var darboties, ir ļoti daudz un dažādas: izglītība, kultūra, pilsoniskums, vide, cīņa pret diskrimināciju, sports, bēgļu integrācija u.c.

Taču galvenais ir pašizaugsmes un mācīšanās process, ko piedzīvo jaunieši.

  • pilnveido sevi (piem., patstāvīga dzīve prom no mājām, komunikācijas prasmes, laika un budžeta plānošana, sadarbība, darbs komandā, radošums, iniciatīvas uzņemšanās, svešvalodu prasmes u.c.);
  • padziļinātāk izzina tēmu, kurā darbojas brīvprātīgā darba laikā (piem., klimats un ilgtspēja, iekļaušana, vienlīdzība, LGBTQ+, demokrātija, līdzdalība, māksla, mūzika, sports u.c.).

Brīvprātīgā darba laikā top jaunas draudzības, kontakti ārzemēs un idejas jaunām aktivitātēm. Un bieži vien ir iespēja arī paceļot uz citām valstīm brīvdienu laikā, ja iekrāj naudiņu:)

Youthpass?

Visi jaunieši noslēgumā saņem apliecinājumu dalībai projektā - Youthpass sertifikātu. Tajā norādīta informācija par brīvprātīgā darba tēmu, aktivitātēm un, pats galvenais, kādas zināšanas un prasmes jaunietis ieguvis. Sertifikātu var droši pievienot savam CV.

KUR meklēt info un kā pieteikties?

Eiropas Jaunatnes portāls (youth.europa.eu/home_lv) ir oficiālā interneta vietne, kur jaunieši var atrast organizāciju piedāvājumus.

Lai neapmaldītos portālā starp citām iespējām (piem., prakse vai darbs), brīvprātīgā darba piedāvājumus skaties šeit: youth.europa.eu/go-abroad/volunteering/opportunities_lv.

Lai pieteiktos uz kādu no projektiem, arī jauniešiem pašiem jāpiereģistrējās šajā portālā/datu bāzē: youth.europa.eu/solidarity_lv.

Piedāvājumi atrodami arī dažādās Facebook grupās, piemēram: 

Un šī ir ļoti aktīva watsapp grupa, kur katru dienu publicē jauniešu apmaiņu un brīvprātīgā darba piedāvājumus: chat.whatsapp.com/6cFkLIPpdHOFdOrvOH9vkr

KAS vēl svarīgs?

Atceries! Atzīmēm skolā un darba pieredzei nav nozīmes, projekta organizētājiem svarīga tava motivācija, intereses un tas, ka esi gatavs aktīvi līdzdarboties un palīdzēt.

Nebaidies! Brīvprātīgā darba projekti ir dažādi, bet neviens nesagaida perfektas angļu valodas zināšanas. Daudzi jaunieši šo iespēju tieši izmanto savu valodas prasmju uzlabošanai.

Nebēdā! Konkurence ir liela, tāpēc nebēdā, ja tevi neizvēlas. Turpini pieteikties! Tev ir laiks līdz pat 30 gadu vecumam:))

KAS tālāk?

1. izpēti internetā visu, ko vari atrast par Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgo darbu;

2. ja vēlies ko pavaicāt, droši sūti mums DM uz @kaniera15 Instagramā (vai uz epastu kanieris@riga.lv, vai watsappā Dacei 26217160). Mums ir zināmi brīvprātīgie jaunieši - Lile, Kristmunds, Marie, Hanna, Pako u.c., kas pabijuši Eiropas brīvprātīgajā darbā un labprāt papļāpās ar tevi, lai pastāstītu sīkāk (zoomā, IG, tiekoties vai tml.).

3. Un piesakies!:)