Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

EURODESK

Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām Eiropā.

Eurodesk.eu

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/eurodesk/