Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Active Rainbow

Biedrības mērķi: dot iespēju jauniešiem, kuriem draud sociālā atstumtība no sabiedrības, pilnveidoties, veidojot jaunas iespējas pašiem, veicinot iekļaušanu, taisnīgumu, vienotību, dažādību un mīlestību pret visiem indivīdiem kā arī būt izglītojošai platformai un cilvēku kopienai, kuru mērķis ir vairot izpratni par cilvēktiesībām un LGBT+ spektru, kā arī vairot redzamību neformālai izglītībai kā rīkam, kas veicina sociālo iekļaušanu un aktīvu līdzdalību.

Aktivitātes: neformālās izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs, jauniešu un jaunatnes darbinieku mentorings, koučings, dažādu prasmju attīstīšana, atbalsts jauniešu iniciatīvām, jaunatnes darbinieku un jaunatnes darbā iesaistīto izglītošana u.c.

Iesaistīties var gan digitāli, gan klātienē neformālās izglītības aktivitātēs gan Latvijā, gan ārzemēs dažādās, gan radošās aktivitātēs, piemēram veidojot paštaisītus žurnālus jeb zines vai izpaužoties citos mākslinieciskās izpausmes veidos.

Regulāri ir iespēja piedalīties arī jauniešu apmaiņās un apmācībās Erasmus+ programmas ietvaros, kā arī doties brīvprātīgajā darbā kādā no viņu sadarbības organizācijām Eiropā. Regulāri tiek rīkotas arī brīvprātīgo jauniešu tikšanās, kurās biedri attīsta un palīdz realizēt jauniešu iniciatīvas, kā arī regulāri organizē aktivitātes brīvā laika pavadīšanai - gan ar āra dzīves elementiem, gan kopīgi izmēģinot jaunas ēdienu receptes, gan skatoties kopā filmas un spēlējot spēles klātienē un digitāli, kā arī daudz ko citu.

Altīvie dalībnieki darbojas jau no 2014.gada, oficiāli biedrība reģistrēta 2020.gada martā. 

info.activerainbow@gmail.com
FB @ActiveDiversity 
IG @active_rainbow 

#lgbtqia #community #wellbeing #tapisarjauniešuenerģiju #zine #identity