Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

AFS Latvia

Organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācību iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un sapratni, kas nepieciešami taisnīgākas un mierpilnākas pasaules veidošanai.

 
KO DARA organizācija?
 
1. Jauniešu apmaiņas programmas – gan uz, gan no Latvijas (jauniešu sagatavošana un viņu atbalsts programmas laikā, konsultācijas, nometnes, mācības, tematiskas tikšanās u.c.)
 
2. Viesģimeņu un uzņemšanas programmas – darbs ar viesģimenēm un uzņemošajām skolām (viesģimeņu piesaistīšana, mācību un atbalsta nodrošināšana programmas laikā, nometņu un pasākumu organizēšana)
 
3. Brīvprātīgo tīkls -  jaunu brīvprātīgo meklēšana un iesaiste, mācību, izaugsmes nodrošināšana. Iesaiste starptautiskā tīklā, citu starptautisku iespēju nodrošināšana un mentorings.
 
Galvenās aktivitātes (pēc mācībām par starpkultūru pielāgošanos, pasākumu organizēšanu, līderību un aktīvu pilsonisko redzējumu utml.), ko dara brīvprātīgie Latvijā:
  • organizē dažādus pasākumus par starpkultūru tēmu, gan iekšējus, gan publiskus (piemēram, FREE HUGS akcijas ielās, vai Starpkultūru dialoga dienas, kur aicina iepazīt dažādo, ģimeņu sanākšanas, info vakarus utt.)
  • iet skolās kulturoloģijas, angļu valodas, ģeogrāfijas un arī klases stundās, kā arī lielās zālēs, ar spelēm, diskusijām, grupu drabiem par stereotipiem, par kultūrām, tradīcijā utjp.
  • vada publiskus pasākumus, saistošas un interaktīvas nodarbības arī Latvijas pašvaldību jauniešu centros, t. sk. par starptautiskām iespējām 18+ kategorijā – Erasmus un Eiropas Solidaritātes korpusu.
  • moderē arī sociālo mediju aktivitātes
 
Brīvprātīgie iegūst zināšanas par neformālās izglītības metodēm un to pielietojumu, mācību plānošanu, līderību un līderu attīstību, starpkultūru prasmēm, pilsonisko aktivitāti, iekļaujošas vides veidošanu, sadarbību konfliktu risināšanu utjp., kā arī izmanto šīs zināšanas savā personīgajā dzīvē. 
 
”Have fun and gain friends from all around the WORLD!"
 
Tālr. 67280646
 
 
#afslatvia #afslatvija #exchangeprogram #afs #oneafs #AFSvolunteer