Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Biedrība "Art Expansion"

- Darbības ilgums: 8-9 gadi
- Misija: Radīt vidi, kurā jebkurš cilvēks varētu izjust teātra vidi un mākslinieciski izpausties. Radīt vidi, kurā cilvēki, kuriem interesē teātris varētu atrast domubiedrus un kopā radīt mākslu. Pēdējā laikā fokusējamies uz internacionāla kolektīva radīšanu, lai sociāli iekļautu arī Rīgā dzīvojošus ārzemniekus.
- Vadošās aktivitātes: aktiermeistarības un horeogrāfijas nodarbības, dažādas skatuves mākslas meistarklases (piemēram, skatuves runas un skatuves cīņas meistarklases) , kā arī mēģinājumi un izrāžu radīšana.
- Kādas prasmes jaunieši var gūt jūsu organizācijā: dažādas ar skatuves māklsu saistītas prasmes un komunikācijas prasmes
- Soc. tīkls: https://www.facebook.com/artexpansion