Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Centrs MARTA

Biedrības “Centrs MARTA” misija ir veicināt sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sociāli ekonomisko situāciju un veidot drošu vidi, sekmējot savstarpēja atbalsta, izpratnes un solidaritātes veidošanos sabiedrībā neatkarīgi no vecuma, etniskās piederības vai sociālekonomiskā stāvokļa. 
 
Biedrība “Centrs MARTA” dibināta 2000.gadā, kas apvieno vairāk nekā 50 aktīvus biedrus, kas iestājas par dzimumu līdztiesību Latvijā. 
 
“Centrs MARTA” attīsta un īsteno jaudīgas jauniešu programmas, lai mazinātu vardarbību jauniešu vidē un nodrošinātu apmācības izglītības speciālistiem, kā arī sniedz profesionālus sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām.   
 
Prasmes, kuras jaunieši te var gūt: pilnveidot zināšanas, prasmes un attieksmes dzimumu līdztiesības veicināšanas un vardarbības mazināšanas jautājumos: kā veidot sarunu ar vienaudžiem par tradicionālajiem dzimtes stereotipiem un aizspriedumiem, seksualitāti, attiecībām, piekrišanu, kā arī - kā veidot veselīgas attiecības ar sevi un apkārtējiem. 
 
Jauniešiem Centrā MARTA ir iespēja gan darboties kā brīvprātīgajiem Jaunatnes programmu aktivitātēs, gan iesaistīties dažādos nacionāla un starptautiska mēroga projektos un aktivitātēs ar mērķi - veicināt izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem. 
 
Centrs MARTA Rīgā (https://www.facebook.com/CentrsMARTA),  
Liepājas filiāle (https://www.facebook.com/CentrsMartaLiepaja),  
Rēzeknes filiāle (https://www.facebook.com/CentrsMartaRezekne); 
TW https://twitter.com/centrsmarta
IG https://www.instagram.com/centrsmarta/  
 
Ar mums var sazināties, zvanot darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 uz mūsu informatīvajiem tālruņiem: +371 67 378 539 (Rīgā), +371 29 195 442 (Liepājā), +371 25 648 595 (Rēzeknē) vai rakstot e-pastu uz centrs@marta.lv, centrs@martaliepaja.lv vai rezekne@marta.lv.