Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

DIA+LOGS

Biedrība ""DIA+LOGS", atbalsta un resursu centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" darbojas jau vairāk kā 20 gadus. 

Viņi sniedz kaitējuma mazināšanas pakalpojumus, izglīto, lai mazinātu HIV/AIDS izplatību, kā arī diskrimināciju, kas vērsta pret cilvēkiem, kurus skar šī infekcija.

Biedrības DIA+LOGS galvenie stratēģiskie mērķi: centra darbība, izglītošana, konsultēšana, aizstāvniecība.

 
Savos darbības gados viņi realizējuši vairāk kā 60 projektus, kas vērsti uz HIV /AIDS apdraudēto un atkarīgo cilvēku atbalstīšanu, izglītošanu,
aizstāvniecību, HIV/AIDS un atkarību profilaksi, kā arī sabiedrības, īpaši jauniešu un speciālistu (sociālo darbinieku, sociālo pedagogu u.c.) izglītošanu par iecietību, dažādības pieņemšanu.
 
Viņi ļoti priecātos par jauniešu iesaisti, īpaši palīdzot veidot saturu sociālos medijos.