Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eiropas Latviešu jauniešu biedrība

Biedrības mērķis ir stiprināt, uzturēt, popularizēt latvisko identitāti, motivēt latviskās identitātes saglabāšanu un tīklošanos, veicināt pilsonisko līdzdalību un stiprināt saikni starp Latviju un diasporu jauniešu vidū.

Aktivitātes: jauniešu tīklošanās pasākumi, kultūras, izglītības un sporta pasākumi. Informācijas pasākumi un sadarbība ar citām diasporas organizācijām.

Aicināti iesaistīties galvenokārt diasporā dzīvojošie latviešu jaunieši un tie, kas ir atgriezušies Latvijā un Rīgā, pēc dzīves ārzemēs. Iespējas ir dalība projektos, diskusijās un citos biedrības rīkotos pasākumos.

Biedrība dibināta 2020.gada 8.februārī.

eiropasjauniesi.lv
ej@eiropasjauniesi.lv
FB @eiropasjauniesi
IG @eiropasjauniesi

#eiropa #diaspora #jaunieši