Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Klubs “Māja" - jaunatne vienotai Eiropai

Klubs „Māja” ir vienīgā jaunatnes organizācija Latvijā, kuras galvenais mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par Eiropas Savienību, tai skaitā popularizēt Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības vērtības – demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu.  Organizācija rosina jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties savas un savas valsts nākotnes veidošanā.

Klubs “Māja” darbojas jau 25 gadus un tajā iesaistījušies vairāk kā 300 jaunieši no visas Latvijas.

Vadošās aktivitātes, ko veic organizācija, ir dažādi semināri, lekcijas, konferences, nometnes, konkursi, tematiskie tējas vakari un citi pasākumi, lai jaunieši vairāk uzzinātu par vienotās Eiropas institūcijām, Eiropas kultūru, vēsturi, tradīcijām, sociālajiem un politiskajiem procesiem.

Iesaistoties Klubs “Māja” jaunieši var attīstīt iemaņas, kā rakstīt un īstenot projektus, popularizēt savus pasākumus un piesaistīt tiem dalībniekus, būt par līderi un strādāt komandā, izmantot biroja tehniku un apgūt lietvedības pamatus.

www.klubsmaja.lv
birojs@klubsmaja.lv
FB @klubsmaja
IG @klubsmaja

#Hausanometne #Erasmus+ #jauniešuiespējas #tapisarjauniešuenerģiju #apmācības #EU #klubsmaja #hausakopsapulce #esmueiropietis