Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Latvijas Jaunatnes padome

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992. gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. Tā ir kā jauniešu enerģijas tīkls, kas apvieno vairāk kā 35 jaunatnes organizācijas visā Latvijā.

Organizācijas misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai bērnu un jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.

LJP pārstāv savu dalīborganizāciju intereses, attīsta darbu ar jaunatni, informē sabiedrību par jaunatnes politiku, veicina jauniešu pilsonisko līdzdalību.

LJP ne tikai ikdienā strādā ciešā sadarbībā ar jaunatnes organizācijām, bet tiešā veidā arī ar jauniešiem, organizējot dažādas diskusijas, forumus, domnīcas un apmācības. Tāpat piedāvā jauniešiem iesaistīties dažādos starptautiskos braucienos un veikt brīvprātīgo darbu. 

https://ljp.lv 
https://jauniesuenergija.ljp.lv
FB @LatvijasJaunatnespadome
IG @ljp_lv

#TapisArJauniešuEnerģiju #jaunatnesorganizācijas @jaunatnesnvo