Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Latvijas Mazpulki

Latvijas Mazpulki ir lielākā un spēcīgākā jauniešu nevalstiskā organizācija Latvijā, kura ar praktisku darbu un neformālo izglītību garantē Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi, īsteno un ievieš videi draudzīgu rīcību un attīsta jauniešiem saistošus Latvijas laukus. 
 
Uz 2022.gadu Latvijas Mazpulkos visā Latvijā aktīvi darbojas 1 500 mazpulcēni, 1 700 biedri, 109 mazpulku klubi. 
 
Galvenie darbības mērķi un virzieni:
  • Labi padarīts darbs;
  • Izpratne par demokrātiju;
  • Latviskums un valstiska pašapziņa;
  • Sakopti Latvijas lauki.
Latvijas Mazpulku darbība ir fokusēta uz Latvijas lauku jauniešu izaugsmi tos iesaistot dažādos Latvijas mazpulku rīkotajos pasākumos. Organizācijas lielākie gada pasākumi ir vasaras nometne "Visu daru es ar prieku", projektu forumi, mazpulku goda nominācija "Augsim!", mazpulku konference, sporta spēles u.c.
 
Mazpulki ir atvērta organizācija, pievienoties var ikviens, kurš vēlas iesaistīties aizraujošā piedzīvojumā un apgūt jaunas prasmes neatkarīgi no vecuma un iepriekšējas pieredzes lauksaimniecībā.
 
Ja esi bērns vai jaunietis no 7 līdz 18 gadiem, tad pievienojies mazpulkam, kas atrodas Tavā apkārtnē.

Ja esi jaunietis vai pieaugušais (18+) un vēlies darboties brīvprātīgi, sniedzot savu ieguldījumu Latvijas nākotnes veidošanā, tad vari kļūt par:

  • Mazpulka vadītāju, uzsākot vadīt savu mazpulku;
  • Mazpulka vadītāja palīgu, pievienojoties jau pie kāda esoša mazpulka;
  • Brīvprātīgo, iesaistoties organizācijas darbībā un attīstībā, ieguldot savas zināšanas un specifiskas prasmes.
 
mazpulki.lv/
IG @latvian_4h
FB @LatvijasMazpulki
 
#LatvijasMazpulki #mazpulki #4H #Latvian4H