Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

MOT Latvija

Biedrība “MOT Latvija” ir dibināta 2016.gada februārī. MOT programmā iesaistītas vairāk kā 50 Latvijas skolu, tai skaitā Rīgā, vairāk kā 200 brīvprātīgo treneru un ap 10 000 jauniešu.

MOT misija ir veidot stipru jaunatni, kurā ikviens ir iekļauts, bet vīzija – siltāka un drošāka sabiedrība. Lai to panāktu, MOT brīvprātīgie treneri dodas uz skolām un 3 gadu garumā pasniedz kopumā 12 interaktīvas MOT nodarbības 7.-9.klases jauniešiem.

MOT norvēģu valodā nozīmē drosme, un programmas pamatā ir 3 vērtības – drosme dzīvot, drosme rūpēties un drosme pateikt nē. 

Šīs vērtības treneri caur dažādiem uzdevumiem, diskusijām un lomu spēlēm nodod jauniešiem viņiem saprotamā, pievilcīgā un izklaidējošā veidā. Absolvējot MOT programmu, jaunieši saka, ka tā ļoti saliedējusi klases kolektīvu, palīdzējusi labāk saprast gan sevi pašu, gan citam citu, iemācījusi vienmēr censties saskatīt pozitīvo un cieņpilni izturēties pret citiem. 

MOT atraisa jauniešos līderību un liek dzīvi ņemt savās rokās, meklējot veselīgu balansu starp saviem mērķiem un rūpēm par līdzcilvēku labsajūtu.

https://mot.lv/
www.linkedin.com/company/mot-latvija/
FB @MOTLatvija
IG @mot.latvija

#MOTLatvija #drosme #drosmedzīvot #drosmerūpēties #drosmepateiktnē