Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Palīdzēsim.lv

Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” ir nevalstiska labdarības organizācija, kuras darbības mērķis ir palīdzēt Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, kurus skārušas veselības vai citas sadzīvei nozīmīgas problēmas, brīvprātīgā darba veicināšana un Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.

Organizācijas darbību veido 4 galvenie virzieni:

  • atbalsts veselības problēmu risināšanā;

  • konsultāciju sniegšana/interešu aizstāvība (sociālā palīdzība, medicīnas pakalpojumu pieejamība, ģimeņu asistentu piesaiste, mentoru piesaiste soc riska grupas jauniešiem u.c.);

  • sociālās integrācijas, rehabilitācijas un izglītības pasākumu organizēšana mērķgrupai;

  • brīvprātīgā darba popularizēšana un praktiska iespēja darboties, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskajos procesos.

2010.gadā tika izveidots „Palīdzēsim.lv Jauniešu klubiņš”, tā ietvaros jaunieši no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem, t.sk. ar funkcionāliem traucējumiem tiekas 1-2 reizes mēnesī un piedalās organizācijas rīkotajās nodarbībās-lekcijās un motivācijas programmās un brīvprātīgajā darbā. Apliecinājums sekmīgai pasākumu ieviešanai ir jauniešu iniciatīvas paaugstināšanās iesaistīties kā brīvprātīgajiem citās organizācijas aktivitātēs (Jauniešu klubiņa labdarības aktivitātes, talkas, līdzdalība programmā “Brīvbrīdis”, jauniešu projektu iniciatīvas u.c.). 

Ko Tu iegūsi? Saturīgi pavadīts brīvais laiks, iegūtas jaunas zināšanas un prasmes, plašināts redzesloks, iegūta motivācija turpmākai izglītībai un/vai piemērotas darba vietas atrašanai, iegūta pašapziņa, iegūti jauni draugi un sadarbības partneri, iespēja radoši, inovatīvi izpausties sniedzot atbalstu citiem un paši sev! 

www.palidzesim.lv
info@palidzesim.lv
FB @Palidzesimlv
IG @palidzesim.lv

#palidzesimlv #labdariba #draudziba  #sadarbiba