Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Patvērums "Droša māja"

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" dibināta 2007. gadā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss.

Organizāciju veido biedri un darbinieki no dažādām kultūrām, kuri ikdienā strādā biedrības īstenotajos projektos, kā arī brīvprātīgie. Jebkuram interesentam ir iespēja kļūt par biedrības brīvprātīgo "Informācijas centra iebraucējiem II" projekta ietvaros un:

  • palīdzēt organizēt neformālās izglītības aktivitātes (meistarklases, kultūru vakarus, diskusijas, spēļu vakarus, dažādas latviešu svētku svinības, valodu klubiņus u.c.), savedot kopā gan iebraucējus, gan vietējo kopienu Rīgā un reģionos;

  • īstenot savas iniciatīvas, kas ir saistītas ar iebraucēju integrācijas procesiem;

  • satikt cilvēkus no visas pasaules, mijiedarboties un veidot jaunas draudzības.

Aktīvākie brīvprātīgie iesaistās arī citu biedrības projektu darbībā, ar iespēju pārstāvēt biedrību gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

www.patverums-dm.lv
www.integration.lv
FB @Integration.lv
IG @drosa.maja

#integration #vienotidazadiba #diversity #integracija