Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par mums

KAŅIERIS ir Rīgas jauniešu un jaunatnes organizāciju atbalsts pilsētā:)

Ko mēs darām?

  • nodrošinām bezmaksas telpas un dažādus resursus jauniešu pasākumiem un neformālās izglītības aktivitātēm
  • sniedzam padomu jauniešiem par savu iniciatīvu īstenošanu, līdzdalību un iespējām Eiropas programmās (Erasmus+ jauniešu apmaiņas, brīvprātīgais darbs Eiropā u.c.)
  • veidojam apmācības kompetenču pilnveidošanai darbā ar jaunatni iesaistītajiem
  • sadarbojamies ar skolām, skolu pašpārvaldēm un citiem jaunatnes jomas "spēlētājiem"

Jaunieši var apmeklēt un rīkot paši savas aktivitātes mūsu jauniešu centrā - workšopi un sarunas par dažādām tēmām (māksla, klimats un vide, LGBTQ+, līdzdalība, ceļošana, medijpratība, kultūru dažādība u.c.), spēļu un kino vakari, projektu darbnīcas, grāmatu klubi, sporta aktivitātes u.c.

Par aktuālajiem pasākumiem vari uzzināt šeit: @kaniera15

Gribi, lai aizejam uz tavu skolu un pastāstam par jauniešu iespējām Rīgā un Eiropā? Easy! Raksti mums un visu sarunāsim!

p.s. Pie KAŅIERA var vērsties arī tad, kad pilnīgs apjukums galvā un nezini, kur un kādas iespējas meklēt!:)

Nāc ciemos vai sūti DM uz:

IG @kaniera15

FB @kanieris

kanieris@riga.lv

..................................................

Esam tapuši Rīgas, Tallinas un Stokholmas jauniešu, jaunatnes organizāciju un jaunatnes darbinieku sadarbībā, kuru īstenojām Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas projekta „Youth Space” ietvaros.

KAŅIERA ideja tapa sadarbojoties Rīgas jaunatnes organizācijām un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam. Rīgas jaunatnes organizācijas nāca ar ierosmi par NVO kapacitātes stiprināšanu un līdzdalības prasmju attīstīšanu, kam ir nepieciešams vienots resursu un pieredzes centrs. KAŅIERIS kļuva par viņu starta platformu.

KAŅIERA komandā darbojas gan vietējie jaunatnes jomas un neformālās izglītības eksperti, gan Eiropas Solidaritātes Korpusa programmas projekta brīvprātīgie jaunieši no ārvalstīm.

KONTAKTI

Rīgas jauniešu centrs KAŅIERIS
Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063, Latvija
E-pasts: kanieris@riga.lv
Tālr.: 67026849
FB @kanieris
IG @kaniera15
 
REKVIZĪTI

Maksātājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Saņēmējs: RD Izglītības, kultūras un sporta departaments (iestādes kods: 210)

RD iestādes adrese : K.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

Piegādes adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV54RIKO0021000016073