Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)

No 2022. līdz 2024.gadam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments līdzdarbojas Erasmus+ programmas projektā “Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)*”.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespēju izprast, izmēģināt un iedzīvināt līdzdalības budžetu jaunatnes jomā Eiropas pilsētās.

Līdzās Rīgas pašvaldībai projektā ir iesaistīti partneri no Beļģijas, Polijas, Serbijas, Kipras, Itālijas, Lietuvas, Grieķijas un Austrijas.

Projekta ietvaros paredzēts:

  • apkopot un izvērtēt Eiropas valstu līdzšinējo politiku un praksi līdzdalības budžetu jomā;
  • izstrādāt un aprobēt līdzdalības budžetu metodoloģiju vietējam līmenim;
  • pilnveidot jauniešu zināšanas un izpratni par līdzdalības jautājumiem;
  • veicināt līdzdalības budžetu ieviešanu pašvaldībās, izmantojot lielo datu sniegtās iespējas.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • projekta partneru pārstāvēto valstu līdzdalības budžetu labas (un sliktas) prakses piemēru analīze, apkopojums un popularizēšana;
  • tiešsaistes rīka “Jaunatnes līdzdalības budžeta platforma” izveide. Tas ļaus lielā apjomā apkopot un analizēt jauniešu idejas un priekšlikumus jaunatnes jomas attīstībai vietējā līmenī;
  • mācību pasākumi jaunatnes darbiniekiem un politikas veidotājiem par jauniešu līdzdalības izpausmēm un nozīmību, līdzdalības budžetu metodoloģiju un rīka “Jaunatnes līdzdalības budžeta platforma” lietošanu;
  • tiešsaistes rīka “Jaunatnes līdzdalības budžeta platforma” aprobācija iesaistītajās pašvaldībās un vietējo jauniešu iesaiste iesniegto ideju tālākā attīstībā.

Paredzēts, ka projekta rezultātā tiks pilnveidotas jauniešu kompetences līdzdalības (t.sk. līdzdalības budžeta) jautājumos, tiks uzlabotas jaunatnes darbinieku un lēmumu pieņēmēju zināšanas līdzdalības budžetu ieviešanai jaunatnes jomā un lielo datu izmantošanai, kā arī tiks izstrādāta, aprobēta un ieviesta metodoloģija līdzdalības budžeta principu ieviešanai jaunatnes jomas attīstības plānošanai vietējā līmenī.

Projekta kopējs budžets - 400 tūkst. euro, no tiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības projekta budžeta daļa - 34 742 euro.

*YUPAD: Youth Participatory Budgets Empowering Young People using Big Data

________________________________________

Projektā izstrādātos materiālus iespējams atrast šeit: ej.uz/YUPAD